Flowers

Just another WordPress.com weblog

กระบวนการเพาะปลูกและดูแลรักษา October 14, 2006

Filed under: Uncategorized — flowerslover @ 5:19 pm

การปลูกและการดูแลรักษา
                     
                     
         
                       
  
สภาพที่เหมาะสมในการปลูกเลี้ยงหน้าวัว


          พื้นที่ปลูก :

ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการ น้ำไม่ท่วมขัง และหากมีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบ
ๆ ควรห่างจากที่ตั้งโรงเรือน ประมาณอย่างน้อย 10 เมตร
เพื่อไม่ให้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่บังแสง

                       
อุณหภูมิ:        

             
เป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง
ในการปลูกดอกหน้าวัวให้มีคุณภาพตามที่เราต้องการ ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป
ก็จะทำให้การเจริญเติบโตไม่ดี สีของดอกจะซีดเร็ว ดอกจะบิดเบี้ยว
ถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไป ก็ทำให้ออกดอกน้อย ต้นจะชงักการเจริญเติบโต
เพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมของดอกหน้าวัว อยู่ที่กลางวัน 26-32 องศา
และกลางคืน 21-24 องศา จะทำให้การผลิตดอกหน้าวัวมีคุณภาพดีมาก
                 
    
   
“การเตรียมแปลงปลูก”
 
“ตรวจอุณหภูมิ”
 
“การเตรียมแปลงปลูก”

 

แสง :


      สภาพแสงนับว่าเป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งในการอยู่รอดของต้นหน้าวัว
แต่สภาพที่เหมาะกับการปลูกดอกหน้าวัว จะเจริญเติบโตได้ดีอยู่ที่
ระดับความเข้มของแสง 16,000 – 27,000 ลักซ์ หากระดับความเข้มของแสงน้อยกว่านี้
ต้นจะผอม ก้านจะอ่อน ให้ดอกน้อย
หากระดับความเข้มของแสงเกินที่กำหนดจะทำให้ต้นแตกกิ่งข้างได้ดี
แต่สีของจานรองดอกซีดเหลือง ปลีไหม้ โดยทั่วไปหน้าวัวต้องการแสงที่ประมาณ 30 %
ดังนั้นเราต้องมีการพรางแสง 70 – 80 %

 

ความชื้น:

 

      ต้นหน้าวัวเป็นพืชที่ชอบอากาศแบบร้อนชื้น ต้องการแสงรำไร
ระบบรากจะมีรากอากาศออกจากลำต้น เพื่อดูดซับความชื้นจากอากาศ
ดังนั้นความชื้นควรสูงกว่า 50-60 % แต่ไม่ควรเกิน 90 %
ความชื้นสูงต่อเนื่องกันนาน ๆ จะทำให้ต้นหน้าวัวอ่อนแอ เชื้อราเข้าทำลายได้ง่าย
แต่หากอยู่ในสภาพที่ความชื้นต่ำนาน ๆ จะทำให้ต้นแกรน ดอกและใบมีขนาดเล็กเกินไป
ความชื้นที่เหมาะสมควรอยู่ที่ กลางวัน 70 % และกลางคืนน้อยกว่า 90 %
     
น้ำ:

   

     น้ำเป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ แต่น้ำที่จะใช้กับหน้าวัวนั้น
ต้องเป็นน้ำที่สะอาด มีปริมาณเกลือแร่ไม่มาก ความเป็นกรดเป็นด่าง
ของน้ำควรอยู่ที่ระหว่าง 5.5-6.5 ไม่ควรใช้น้ำประปา หรือน้ำบาดาล
เพราะมีปริมาณหินปูนมาก แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ ควรปรับค่าของน้ำเสียก่อน
โรงเรือน :
      โดยปกติธรรมชาติของดอกหน้าวัว ต้องการความชื้นสูง และแสงแดดรำไร
อากาศถ่ายเทดี ไม่ชอบลมโกรกมาก การสร้างโรงเรือนต้องมีความสูง 3 -4 เมตร
คลุมด้วยตาข่ายพรางแสง 70 – 80 % รอบโรงเรือน
ป้องกันไม่ให้อากาศในโรงเรือนร้อนเกินไป หลังคาอาจดัดแปลงโดยพรางแสง 2 ชั้น
หรือชั้นเดียว แล้วมุงด้วยพลาสติกใส เพื่อป้องกันน้ำฝน ที่จะทำให้ดอกเสียหายได้
และป้องกันโรคใบไหม้ ทางสวน Star Flora
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าหลังคามุงด้วยพลาสติกใส
มีที่ระบายความร้อน ด้วยตัวหมุนดูดอากาศ

วัสดุปลูก:

 

           
   วัสดุปลูกควรมีลักษณะหรือคุณสมบัติโปร่ง ระบายน้ำได้ดี
เก็บความชื้นดี สามารถเป็นที่ยึดเกาะของรากและลำต้นได้ดี
ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืช ไม่ยุบสลายเร็ว เพราะอายุของต้นหน้าวัว สามารถปลูกได้
4 – 6 ปี หากปราศจากโรค ความเป็นกรดเป็น ด่าง (pH) ของวัสดุปลูกควรอยู่ที่ 5.5
– 6.5

“ส่วนผสมวัสดุ”
       
“ถ่าน”
   
       
   
 
 
“การฆ่าเชื้อรา”
       
                 
       
     
             
               
 
“ต้นพันธุ์”
     
“ต้นพันธุ์”
   
   
     

 

ระบบน้ำ

         การให้น้ำถือเป็นปัจจัยหลักและสำคัญในการปลูกเลี้ยงหน้าวัว
เพราะหน้าวัวเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง
การให้น้ำต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย ถ้าหากโรงเรือนพรางแสงได้มาก
วัสดุปลูกเก็บความชื้นได้ดี หรืออากาศไม่ร้อนจัด หรือมีฝนตก
การให้น้ำก็จะให้ตามความเหมาะสม

การสังเกตุว่าหน้าวัวได้รับน้ำเพียงพอหรือไม่นั้น
สังเกตุได้จากใบและดอกเริ่มมีอาการเหี่ยวอ่อน จานรองดอกเป็นรอยช้ำ ๆ
หรือวัสดุปลูกแห้ง แสดงว่าขาดน้ำหรืออุณหภูมิสูง ควรให้น้ำทันที ควรให้แต่น้อย
และบ่อยครั้ง เพื่อให้ต้นหน้าวัวสามารถปรับสภาพได้
การให้น้ำโดยปกติควรรดให้เปียกโชกตลอดวัสดุปลูก ถ้าหากให้น้ำมากเกินไป
ก็จะทำให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน คือใบหน้าวัวจะเหลืองและเหี่ยวแห้ง เน่าตายได้

สำหรับสวน Star Flora
ได้มีการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ภายในโรงเรือน
และแบบพ่นหมอกทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน
จึงไม่เป็นปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิสูง และความชื้นต่ำ

เมื่อสภาพอากาศร้อนอุณหภูมิจะสูง
ทางสวนจะมีการเปิดระบบพ่นหมอกเพื่อช่วยลดอุณหภูมิลงได้ จึงทำให้หน้าวัวของสวน
Star Flora ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพสูง
 

 

 

แสงและการถ่ายเทอากาศ

         แสงนับว่ามีอิทธิพลต่อการปลูกหน้าวัวอีกปัจจัยหนึ่ง
สภาพของแสงที่เหมาะสมกับการปลูกหน้าวัวจึงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
ถ้าหากหน้าวัวได้รับแสงมากเกินไป และมีความชื้นลดลง
จะทำให้หน้าวัวชะงักการเจริญเติบโต แต่ถ้าหากหน้าวัวได้รับแสงน้อยไป
ความชื้นก็จะมาก การเจริญเติบโตจะดีขึ้น ใบสีเขียวเข้ม หนา
แต่จะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย
แสงที่เหมาะสมกับการปลูกหน้าวัวจะเจริญได้ดีที่ระดับความเข้มแสง 16,000 –
27,000 ลักซ์ หากความเข้มของแสงเกิน 27,000 ลักซ์ ต้นจะแตกกิ่งข้างได้ดี
แต่สีของดอกและใบจะซีดเหลือง ปลีจะไหม้ ขอบใบแห้งและไหม้ได้
ดังนั้นโดยทั่วไปจะพรางแสงประมาณ 70 – 80 %

ทางสวน Star Flora ได้ทำการมุงหลังคาด้วยตาข่ายพลางแสง ชั้นเดียว และ 2 ชั้น
และมุงด้วยพลาสติกใสอีกชั้นหนึ่ง พร้อมกับมีการติดตั้งตัวดูดอากาศด้วย ทำให้สวน
Star Flora ไม่มีปัญหาในเรื่องของแสงมากเกินไป
การติดตั้งตัวดูดอากาศยังช่วยทำให้การถ่ายเทอากาศภายในโรงเรือนดีขึ้นอีกด้วย

 

 

   

 

ปุ๋ยและยาที่ใช้สำหรับหน้าวัว
         
      การให้ปุ๋ย:
            
              

หน้าวัวเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้แม้จะไม่มีการให้ปุ๋ยเลย
แต่การให้ปุ๋ยเสริมทำให้หน้าวัวมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น และมีดอกขนาดใหญ่
แต่การใช้ปุ๋ยต่าง ๆ นั้นย่อมให้ประโยชน์และโทษ
แต่ต้องระวังไม่ควรใช้ปุ๋ยที่มีความเข้มข้นเกินความต้องการมากเกินไป
อาจทำให้หน้าวัวตายได้
       สำหรับการให้ปุ๋ยของสวน Star Flora
เราได้มีผู้ชำนาญด้านการเกษตรเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการให้ปุ๋ย ทางสวน Star Flora
จะให้ปุ๋ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เช่น ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น, ปุ๋ยเร่งดอก
และปุ๋ยเพิ่มคุณภาพของดอก และทางสวน Star Flora
ยังมีการเพิ่มปุ๋ยธาตุอาหารเสริมให้กับหน้าวัวอีกด้วย
เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพดอกหน้าวัวให้ได้ตามมาตราฐานที่ตลาดต้องการ
หรือจะใช้ปุ๋ยละลายช้า (ออสโมโคส) ร่วมด้วย

    
   การใช้ยากำจัดแมลงและปราบศัตรูพืช :
             

      โดยปกติหน้าวัวจะมีศัตรูรบกวนน้อยมาก เนื่องจากหน้าวัวมีใบที่หนา
และมีไขเคลือบใบ
แต่อย่างไรก็ตามหากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็อาจจะมีการทำลายของแมลง
หรือโรคเข้าระบาดได้ ทางสวน Star Flora
มีปัญหาถูกแมลงหรือการทำลายโรคระบาดพบได้น้อยมาก เพราะทางสวน Star Flora
มีการจัดการที่ดี มีการเตรียมพร้อมในด้านโรงเรือน วัสดุปลูก ตลอดจนการดูแลที่ดี
เริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก จะมีการฉีดยากันเชื้อราทั่วพื้นที่โรงเรือน
แล้วจึงลงมือทำการปลูก ถ้าหากหลังทำการปลูกไปแล้วมีการระบาดของเชื้อรา
จะทำการฉีดยาเชื้อราทันที เพื่อยับยั้งการระบาดต่อไป
หรือมีการทำลายของหนอนหรือแมลง ทางสวนก็จะฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อยับยั้งการระบาด
แต่ทางสวนจะไม่ฉีดยาตัวเดียวซ้ำ ๆ กัน เพราะจะทำให้ดื้อยาได้ง่าย
ในการใช้ยาฆ่าแมลงทางสวน Star Flora
ได้ใช้ยาชีวภาพในการฉีดพ่นกำจัดแมลงร่วมด้วย
 
 

 

 

Marketing trend

 

 
           ในอดีตดอกหน้าวัวเป็นที่ต้องการของตลาดน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับดอกไม้ชนิดอื่น
แต่ปัจจุบันได้มีการผลิตและส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้นและขณะเดียว
กันก็มีการซื้อขายภายในประเทศมากขึ้น
และราคาของดอกหน้าวัวก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีความต้องการทางตลาดมากขึ้น
โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ
 
ความต้องการดอกหน้าวัวในตลาดต่างประเทศ
   
 
ประเทศ
พื้นที่เพาะปลูก
(แอกแตร์)
ตลาด
Netherland
90
E.U. 80 – 90 %
Hawai
80
Japan 60 % U.S.A. 40 %
Mauritius
70
Japan 30 % Italy 30 %
Taiwan
70
Domestic / Japan
Italy
20
Domestic 90 %
 
       

 

 

 

 

powered by performancing firefox

powered by performancing firefox

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s